Waarom Sjinkie Knegt in brand vloog
leestijd: 2 min

Sinds de opname in het register der Olympische Sporten heeft ook te onzent het sjor-trekken een enorme vlucht genomen. Werd het sjor-trekken voorheen grotendeels door amateurs beoefend, inmiddels heeft zich een grote professionaliseringsslag voltrokken onder onze vaderlandse sjor-trekkers, waardoor wij in het internationale speelveld een duchtig woordje meespreken. Een van de meest tot de verbeelding sprekende sjor-trekkers is wel de nuchtere timmermanszoon Sjinkie Knegt uit Bantega. Wie nog nimmer een sjor-trekwedstrijd heeft meegemaakt kan zich maar nauwelijks een voorstelling maken van het uitzinnige publiek, het stadion, de lichteffecten en de sportieve atmosfeer. Als het strijdperk fris gedweild is en het startschot heeft geklonken, lijkt het stadion te ontploffen, de toejuichingen zijn niet van de lucht en de sjor-trekkers weten zich vocaal ondersteund door de talloze liefhebbers van deze tot ieders verbeelding sprekende tak van sport.

(door onze sportverslaggever)

Blonken voorheen met name de Japanners uit met hun razendsnelle elegante techniek, sinds de toetreding tot het strijdperk van Sjinkie Knegt lijken er geheel andere dimensies aan de sport te zijn toegevoegd, namelijk die van kracht en uithoudingsvermogen. De snelle nerveuze bewegingen van de tengere Japanners hebben te onzent plaatsgemaakt voor de lange halen en het daverend eindschot van het Olympische fenomeen Sjinkie Knegt.

Knegt is een godenzoon zonder weerga die zodra de deelnemers de eindstreep naderen altijd nog dat laatste rukje in huis heeft, waardoor hij menig tegenstrever op het laatste nippertje passeert en de medaille in ontvangst mag nemen. Zijn prijzenkast is goed gevuld, maar toch is Knegt bescheiden gebleven. 'Als ik win is het mooi, maar als ik niet win, ben ik toch lekker bezig geweest', aldus de sympathieke timmermanszoon uit Bantega.

Sinds enige tijd missen de toeschouwers de tot ieders verbeelding sprekende Sjinkie Knegt node op de hoogste trede van het podium. Hij viel te zijnen huize ten prooi aan een noodlottig ongeval. Geheel in strijd met de voorschriften heeft de eigenzinnige Knegt de nobele sjor-treksport in zijn woonkamer beoefend. Dit incident heeft Knegt geheel aan zijn eigen onachtzaamheid te wijten, immers de veiligheidsvoorschriften zoals uitgevaardigd door de overkoepelende sjor-trekfederatie (STF) zijn er niet voor niets. Het sjor-trekken dient alleen in goed geoutilleerde stadions te geschieden, waar er immers streng toezicht is op hygiënische omstandigheden en veiligheidsmaatregelen, bij ontstentenis waarvan een ongeluk in een klein hoekje schuilt. Door wrijving ontstaan immers gigantisch hoge temperaturen die tot brandgevaar leiden als er niet in door de STF goedgekeurde kleding wordt gesjor-trekt. De overall, waarin Knegt zojuist nog had gesleuteld aan zijn klassieke Ford Capri, vatte vlam, waaraan de residuen van wasbenzine en carter-olie op zijn werkoverall zeker debet waren. Poetskatoen is in deze een katalysator geweest, zo blijkt uit een reconstructie. In luttele momenten stond Knegt in vuur en vlam. Dit alles ging gepaard met de nodige brandwonden van eerste en tweede graad, waardoor de sjor-trekcarrière van Knegt tot een einde leek te zijn gekomen. Hier echter toonde zich de ware aard van de sportman. Na een lang revalidatieproces dat gepaard ging met vallen en opstaan, heeft Sjinkie Knegt inmiddels weer de arena betreden en prestaties van bescheiden omvang getoond die het beste voor de toekomst doen hopen. Laat dit echter een les zijn voor de andere sjor-trekkers, hetzij amateur dan wel professional, om niet in huiselijk verband de edele sjor-treksport te beoefenen!

Deel dit verhaal
Sponsoren

banner-eigenzinnig-600px.jpg

Erik Harteveld (Assen, 1955) is acteur en schrijver. Foto: Sake Elzinga.